Blog

Co jste o psoriáze možná nevěděli nebo 6 faktů, které vás seznámí s psoriázou

Podle odborníků nezná věkové hranice a dokáže postihnout prakticky jakoukoli část těla. Psoriázu je těžko předvídat, jelikož zjištění jejích příčin je stále předmětem výzkumů a studií. Zmírnit příznaky však dokážete, ale lék na její skoncování je zatím v nedohlednu.

 

Základní charakteristice a identifikaci psoriázy jsme se věnovali v blogu „Psoriáza. Co to je a jak zmírnit její příznaky přírodními oleji“, v tomto článku si představíme zlomová fakta, která vám rozšíří obzory.

1. Imunita je klíčová

Lékaři si stále lámou hlavu nad tím, co by dokázali důvěryhodně označit za hlavní příčinu vzniku psoriázy. Slyšeli jste například o T buňkách? Buňky, které v těle plní obrannou funkci a ničí cizorodé mikroorganismy, se totiž podle odborné studie u pacientů s psoriázou chovají jinak. Namísto napadených buněk se totiž T buňky cílí na zdravé a pro chod imunitního systému nezbytné buňky, proto se také předpokládá souvislost vzniku psoriázy s oslabenou nebo trvale narušenou imunitou. Lidský organismus následně reaguje zvýšenou tvorbou nových buněk a také bílých krvinek, které tělo v takovém množství nedokáže spotřebovat. Nevyužité buňky odumírají, následně se hromadí a vytvářejí hlavní symptom psoriázy.

2. Vliv má i kvalita ovzduší

Pokud se trvale pohybujete v prostředí s výrazně znečištěným ovzduším, tak i tyto znečišťující látky mohou ovlivnit vypuknutí psoriázy. Kromě prachových částic, PAU či těkavých sloučenin je rizikový především obsah kadmia. Pacienti se psoriázou mají většinou zvýšené množství kadmia v krvi, z čehož lze usoudit, že obsah kadmia v ovzduší patří ke klíčovým faktorům, které se přičiňují o zhoršení stavu psoriázy.

3. Změna životního stylu má své opodstatnění

Za náchylnější považují lékaři pacienty, kteří v minulosti kouřili nebo stále kouří. Stejnou souvislost pozorují i při konzumaci alkoholu, avšak v tomto případě jde o opatrnější stanovení, neboť alkohol nelze jednoznačně přiřadit k prokazatelným spouštěčům psoriázy. Nelze opomenout ani zvýšené riziko obezity či cukrovky 2. typu, které byly souhrnně zaznamenány u pacientů s psoriázou. U většiny těchto pacientů byl totiž zpozorován vyšší BMI index a vyšší procento tělesného tuku v těle. Úroveň psychického zdraví a stresové situace odůvodněně patří k snad nejčastějším příčinám mnoha onemocnění a výjimkou není ani psoriáza. I když lékaři se shodují spíše na tom, že to, do jaké míry je lidské tělo schopno zvládat stres a duševní nátlak má vliv na zhoršování příznaků psoriázy, nikoli na její prvotní vypuknutí.

4. Může odejít, ale vrátí se

Obecně můžeme mluvit o symptomatickém stadiu, kdy je intenzita příznaků nejvyšší a druhé asymptomatické stadium lze popsat jako období stagnace příznaků. Na začátku se můžete díky včasné diagnostice a nasazení léků zbavit charakteristického vzhledu skvrn, nicméně obvykle dochází k jejich postupnému zvětšování a rozšiřování na jiných částech těla. Mírně pozitivním projevem je neměnící se rozsah skvrn nebo jejich úplné zmizení často i na několik let. Dlouhodobé trápení se s psoriázou nemá monotónní charakter, což potvrzuje i fakt, že se nepříjemné symptomy mohou na jistý čas stáhnout, aniž byste se o to účelně přičinili. Ke zmírnění symptomů můžete snadno dopomoci aplikací přírodních olejů, ať už z čajovníku, eukalyptu, baobabu či česneku. Podpůrné účinky má také speciální nimbový olej s luxusní péčí o vaši pokožku.

5. Dotykem se nepřenáší

Přestože vzniku psoriázy může předcházet tzv. psoriázy. streptokoková infekce, nejde o onemocnění, které se šíří podáním ruky či jakýmkoli jiným dotekem. Před několika lety byla dokonce na Slovensku realizována studie, kterou vedla Společnost psoriatiků a atopiků SR. Cílem bylo zjistit reakce lidí na fyzický dotek a objetí s pacienty s psoriázou a vysvětlit, že žádná nákaza nehrozí. Je třeba ale podotknout, že psoriáza patří mezi geneticky podmíněná onemocnění, čili výskyt psoriázy u jednoho z rodičů zvyšuje šanci na její vypuknutí.

6. Poškozuje i psychické zdraví

Kromě zarudnutí a celkového zánětlivého vzhledu kožních buněk, je součástí psoriázy i nekonečné svědění a podráždění kůže, které způsobují citelnou bolest. Pacienti se psoriázou tvoří samostatnou kategorii rizikových skupin lidí, kterým léčení určitého onemocnění přivodilo poškození duševního zdraví jako průvodní jev. Deprese či úzkost jsou považovány za poměrně podceňované příznaky psoriázy, jelikož nejsou okem viditelné. Psoriáza je sice klasifikována jako zánětlivé kožní onemocnění, ale její léčba by neměla být vysloveně cílená pouze na kůži. Tito pacienti se totiž často setkávají is diskriminací na veřejnosti, nebo dokonce pociťují strach už jen ze samotného objevení se ve společnosti, což vede k sociální fobii. Naučit se žít s psoriázou lze zabrat, ale není to ani zdaleka nemožné. Včasné podchycení, výběr lékaře a poctivé dodržování předepsané léčby dokáží zmírnit příznaky natolik, aby pacientovi dopomohly k životu bez zásadních omezení.

Pokud vás již dlouhodobě trápí příznaky psoriázy, jejich zmírnění můžete docílit i přírodními produkty z našeho e-shopu. Nezapomínejte, že psoriáza neovlivňuje jen vzhled kůže, ale vytváří omezení, která mohou vést ik psychickým problémům či sociální fobii. S léčbou psoriázy byste tak neměli dlouho otálet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *